หน้าแรก แท็ก ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส

แท็ก: ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส

THCOM ถอนลงทุนธุรกิจ IT ในรัฐมอริเชียส

มิติหุ้น - บมจ.ไทยคม หรือTHCOM แจ้งตลท.ว่า บอร์ดบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนที่สาธารณรัฐมอริเชียส ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ เหตุผลการเลิกกิจการของบริษัทย่อย เนื่องจากไม่มีการดำเนินงานในปัจจุบันและไม่มีแผนการด...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS