หน้าแรก แท็ก ทีมเดอะ โฮมิเนี่ยนส์

แท็ก: ทีมเดอะ โฮมิเนี่ยนส์

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง! พาชม 2 ไอเดียแฟลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสังคม จัดการแผงลอย-จัด...

มิติหุ้น  -  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและอุปสรรคของผู้คนในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  ก็ยังคงเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS