หน้าแรก แท็ก ทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์จ

แท็ก: ทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์จ

BTSC อ้อนขอวงเงินกู้ 1 หมื่นลบ. จากในเครือ BTS

มิติหุ้น - บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของ BTSGIF หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท แจ้งตลท.ว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการกู้ยืมเงินกับบริษัทในเครือของ BTS หรือบีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนี้ด้อยสิทธิ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS