หน้าแรก แท็ก ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์

แท็ก: ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์

MHC ขานรับนโยบายลดความแออัด รพ.รัฐ ส่งรพ.มะเร็งชีวามิตรา

มิติหุ้น   -  โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในเครือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) “MHC”เปิดให้บริการฉายแสงรักษามะเร็งข้าราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง ครอบคลุมกว่า 2.11 ล้าน ครอบครัว โดยไม่สำรองจ่าย ไม่มีส่วนเกิน และไม่รอคิวนาน ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS