หน้าแรก แท็ก ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากร

แท็ก: ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากร

ธ.ก.ส. ร่วมมือ สพร. นำความรู้ด้านดิจิทัลพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรผู้ใช้บริการ

มิติหุ้น - นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (สพร. หรือ DGA) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการใ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS