หน้าแรก แท็ก นายรพี สุจริตกุล

แท็ก: นายรพี สุจริตกุล

ก.ล.ต. เป็นปลื้ม นายจ้าง 175 ราย เข้าร่วม “บริษัทเกษียณสุข” หวังดึงเข้าร่วมโครงก...

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ เผยว่า จากการจัดโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรากฏมีนายจ้างเข้าร่วมแล้วจำนวน 175 ราย ครอบค...

ก.ล.ต. ปั้น “บริษัทเกษียณสุข” สร้างนายจ้าง ส่งเสริมลูกจ้างให้มีเงินเกษียณเพียงพอ...

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดย นายรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ เผยว่า  ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 3 ล้านคน จากนายจ้างเกือบ 18,000 บริ...

ก.ล.ต. ไทย ลงนามความร่วมมือกับ ก.ล.ต. โอมาน

นายรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ ก.ล.ต. และนายอับดุลลา บิน อัล ซัลมี  ประธานบริหาร ก.ล.ต. โอมาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลการกระทำผิดในตลาดทุนและ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดทุนและบุคลากร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองบูดาเปสด์ ประเทศฮังการี

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS