หน้าแรก แท็ก นายวิชัย อัศรัสกร

แท็ก: นายวิชัย อัศรัสกร

กรุงไทย มอบนโยบายโครงการ กรุงไทยคุณธรรม

นายวิชัย อัศรัสกร  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย มอบนโยบายโครงการ กรุงไทยคุณธรรม ให้กับผู้บริหารธนาคารและบริษัทในเครือ  เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) และขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล ที่โรงแรมเจดับบล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS