หน้าแรก แท็ก นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

แท็ก: นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ผู้ถือหุ้น ALLA อนุมัติจ่ายเงินปันผล 68.9% ของกำไรสุทธิ

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) หรือALLA ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท คิดเป็นอัตร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS