หน้าแรก แท็ก นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

แท็ก: นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

ทอท.วางใจบลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ปี

นายวิชัย บุญยู้ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ซึ่งจดทะเบียนแล้วร่วมด้วยนายวีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัด...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS