หน้าแรก แท็ก นายสมเกียรติ มรรคยาธร

แท็ก: นายสมเกียรติ มรรคยาธร

ข้าวมาบุญครอง ภายใต้สัญลักษณ์รูปพนมมือดีพิเศษติดดาวเป็นรายแรกของประเทศ จากกรมการ...

มิติหุ้น - ข้าวมาบุญครองคุณภาพติดดาว – ข้าวหอมมะลิ ตราข้าวมาบุญครอง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด โดยผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากข้าวมาบุญครอง ได้รับการรับรองมาตรฐานและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรูปพนมมือจากกรมการค้าภายใน และเป็นรายแรกของไทย!! ที่ได้สัญลักษณ์ติดดาว เพื่อการันตีคุณภาพ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS