หน้าแรก แท็ก นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

แท็ก: นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

โรงงานน้ำตาล เร่งร่วมมือชาวไร่แก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

มิติหุ้น -  นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินการเปิดรับผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 ของโรงงานทั้ง 57 โรง หลังเปิดรับผลิตมาแล้ว 57 วัน ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ดี ทั้งชาวไร่และโรงงามต่างพยาย...

KTIS โชว์รายได้ไฟฟ้า-เยื่อกระดาษชานอ้อย โตเด่น

นายประพันธ์  ศิริวิริยะกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และนายคุนิฮิโกะ ทะฮะระ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือก...

KTIS มั่นใจธุรกิจไฟฟ้า-เยื่อกระดาษเติบโตโดดเด่น

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และนายคุนิฮิโกะ ทะฮะระ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล  ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ร่วมให...

KTIS มั่นใจธุรกิจไฟฟ้าปีนี้สดใส

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ  นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มKTIS เข้าร่วมประ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS