หน้าแรก แท็ก นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

แท็ก: นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

CIMBT ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน 2563 จำนวน 1,385.9 ล้านบาท เติบโต 115.6% เทียบก...

  กำไรสุทธิ 1,385.9 ล้านบาท (+115.6% YoY หรือ 743.0 ล้านบาท) รายได้จากการดำเนินงาน 7,928.4 ล้านบาท (+10.5% YoY) อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ที่ร้อยละ 83.7% เงินให้สินเชื่อ 241.3 พันล้านบาท (-0.3% YTD) เงินฝาก รวมตั๋...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ทีพีไอ โพลีน ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 8,...

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ และนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็ม...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS