หน้าแรก แท็ก นายเกริกไกร จีระแพทย์

แท็ก: นายเกริกไกร จีระแพทย์

“QTC ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวตั้งกรรมการใหม่

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวีระพล วีระวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและบ่อแ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS