หน้าแรก แท็ก นายเจิดพันธุ์ นิธยายน

แท็ก: นายเจิดพันธุ์ นิธยายน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ยูโอบี ได้รับโล่รางวัลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์...

นายเจิดพันธุ์ นิธยายน  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่ 6 ประเภท “Pooled Fund ขนาดกองทุนเล็กกว่า 10,000 ล้านบาท” จาก นายระพี สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้น...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS