หน้าแรก แท็ก นายเชีย ซอง เฮง

แท็ก: นายเชีย ซอง เฮง

บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการ และ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกรรมการบริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานประจำปี 2560 ณ ห้องพรรณภ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS