หน้าแรก แท็ก นายไว คงทวี

แท็ก: นายไว คงทวี

บลจ.ยูโอบี ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซ...

กสจ. มั่นใจ แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) ต่อเนื่องเป็นรอบที่สอง นายไว คงทวี (กลาง)  ประธานกรรมการและคณะกรรมการ กสจ. ถ่ายภาพร่วมกับนางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ (ซ้าย) กรรมการผู้จัด...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS