หน้าแรก แท็ก นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

แท็ก: นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

NT ตอกย้ำความสำเร็จ รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการระดับ A พร...

มิติหุ้น -  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในบทบาทการบริหารจัดการด้านโทรคมนาคมให้กับประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ของชุมชนแล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS