หน้าแรก แท็ก นุวงษ์จินดา

แท็ก: นุวงษ์จินดา

BGRIM ให้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   และมูล...

มิติหุ้น - ว่าที่ร้อยตรี ธนุวงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานกรรมการและประธานอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมีพันธมิตรที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างการฝึกอบร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS