หน้าแรก แท็ก บมจ.สามารถดิจิตอล

แท็ก: บมจ.สามารถดิจิตอล

กลุ่ม SAMART แจงภาพรวมธุรกิจปี 64 มีมูลค่างานในมือราว 1 หมื่นลบ. ทยอยรับรู้ มั่น...

มิติหุ้น - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ แจงผลงานปี 64 ชูงานเด่นด้านสื่อสารโทรคมนาคม หรือ ICT ซึ่งปีนี้ ได้โครงการใหม่ ทั้งที่เซ็นสัญญาแล้วและคาดว่าจะเซ็นเร็วๆนี้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีมูลค่างานในมือราว 10,000 ล้านบาท ในส่วนของสามารถดิจิตอล ก็เริ่มฉายแววฟื้นตัว...

SDC รับทรัพย์จากบริการ DTRS กว่า 3 พันล้านบาท

มิติหุ้น   -  บมจ.สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้รับหนังสือแจ้งจาก บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ว่าบริษัทเป็นผู้ชนะการคัดเลือกในการเสนอราคาเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง สำหรับโครงการจัดหาวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เซ็นสัญญาเช...

SDC แจงความคืบหน้าธุรกิจ สะท้อนการฟื้นตัว

มิติหุ้น  -  นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สามารถดิจิตอล เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บมจ. สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล พร้อมๆ ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับและคล่องตัวในการบริหารเพื่อ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS