วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2022
หน้าแรก แท็ก บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE

แท็ก: บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้​อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ​ขายหลักทรัพย์ที่เปิด​ใ...

มิติหุ้น -  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวเป็นระยะเวลา        1 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) และบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ถูก...

PACE ยื่นคำร้องขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านการฟื้นฟูกิจการ

มิติหุ้น-บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE แจ้งว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้และรักษามูลค่าทางธุรกิจไว้ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้แล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นทางสถาบันการเงินได้ตกลงที่จะให้การสนับสนุนโครงการนิม...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS