วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2022
หน้าแรก แท็ก บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด

แท็ก: บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด

AGE แบ่งปันคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย

มิติหุ้น  -  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมุนเวียน ในโครงการส่งเสริมการศึกษา ด้านเทคโนโลยี แบ...

AGE มอบอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมทักษะทางกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปรีดาราม

มิติหุ้น  -  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกวอลเลย์บอล ลูกฟุตซอล ลูกเปตองและตาข่ายวอลเลย์บอล ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสียหาย เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเตรียมความพร้อมในการแ...

AGE จับมือ อบต.แม่ลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน

มิติหุ้น - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ จัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565 และโครงการ เอจีอี รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแ...

AGE สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ (ช่างปูน) ในชุมชนตำบลบางพระครู

มิติหุ้น - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ตระแกรงไวร์แมช ทรายหยาบ และหิน สำหรับฝึกปฏิบัติงานพัฒนาทักษะอาชีพช่างปูน ในโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่างปูน) จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน องค์กา...

AGE จัดกิจกรรม “Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง”

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด หรือ AGEM ร่วมกับ รพ.สต.บางพระครู จัดกิจกรรม “ Safety Day และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อน้อง ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และฝึกทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุ ณ โ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS