วันพุธ 28 กันยายน 2022
หน้าแรก แท็ก บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

แท็ก: บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SVL Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ป...

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร โดย บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ประจำปี 2561 โดยมีนายจอม จันทรวิทุร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐม...

SVL Group จัดกิจกรรม SVL Academy Live มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เป็นประธานการจัดกิจกรรม SVL Academy Live ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาบรรยายในหัวข้อที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ผู้บริหาร พนัก...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS