หน้าแรก แท็ก บันเทิง ตันติวิท

แท็ก: บันเทิง ตันติวิท

เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มิติหุ้น  -  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรว...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS