หน้าแรก แท็ก บิ๊ก ทัช 2

แท็ก: บิ๊ก ทัช 2

SIRI อัดงบ 41 ลบ.ฮุบ “บิ๊ก ทัช 2”  ครองที่ดินย่านพัฒนาการ

มิติหุ้น - นายอภิชาต จูตระกูล ประธานกรรมการ SIRIหรือบมจ.แสนสิริ เปิดเผยว่า บริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊ก ทัช 2 จำกัด อีกจำนวน 409,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 30% ในมูลค่ารวม 41.94 ลบ. จากกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS