หน้าแรก แท็ก บีทีเอสกรุ๊ปฯ

แท็ก: บีทีเอสกรุ๊ปฯ

บีทีเอสกรุ๊ปฯ  คว้าคะแนน CG ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

มิติหุ้น - บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ" หรือ 5 ดาว  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการข...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS