หน้าแรก แท็ก บุญชัย เกียรติธนาวิทย์

แท็ก: บุญชัย เกียรติธนาวิทย์

TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน หลังจากการปิด 4 กองทุน

มิติหุ้น-คุณบุญชัย เกียรติธนาวิทย์  กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กล่าวว่า “TMBAM Eastspring ยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งสี่กอง ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขาย...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS