หน้าแรก แท็ก บุณยรัตพันธุ์ ภาคีพันธมิตร

แท็ก: บุณยรัตพันธุ์ ภาคีพันธมิตร

บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายสเปร์ยพ่นจมูกแอนติบอดี้เพื่อยับยั้งเชื้อโควิ...

มิติหุ้น - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เรือเอก นายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด นาวาโท แพทย์หญิงภาพร ประสิทธิ์ดำรง กรรมการบริษัท นางวรวรรณ ไชยกำเนิด กรรมการบริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด และ ประธานบริหารบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำก...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS