หน้าแรก แท็ก บูลเบลล์

แท็ก: บูลเบลล์

CHEWA เตรียมขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ลบ. ดอกเบี้ยคงที่ 6.9% ต่อปี ในวันที่ 5 ...

มิติหุ้น - นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชีวาทัย หรือCHEWA เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นก็วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ตามที...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS