หน้าแรก แท็ก ประกันวินาศภัยไทย

แท็ก: ประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงผลงาน 1 ปี ชี้ชะตาธุรกิจประกันวินาศภัย สู่เป้าหมายการ...

มิติหุ้น -  ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568 ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ที่กำหนด โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระ...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

มิติหุ้น  -  นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมรณรงค์กิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในโครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วย ‘กัน’ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้ประชาช...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 28 ชูแนวคิด ESG เป็นแนวทาง...

มิติหุ้น -  ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Business Sustainability) ถือเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญมากขึ้นเป็นลําดับโดยเฉพาะในเวทีระดับนานาชาติ ในส่วนของภาคธุรกิจประกันภัยนั้น องค์การสหประชาชาติได้ร่วมกับธุรกิจประกันภัยจัดทําหลักการป...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS