หน้าแรก แท็ก ประมวลจริยธรรม

แท็ก: ประมวลจริยธรรม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิ...

มิติหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหน...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS