วันพฤหัสบดี 23 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล

แท็ก: พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล

อิมแพ็ค โกรท รีท ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561

พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล ประธานกรรมการ นายนภัทร อัสสกุล กรรมการ นายจิรขจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วย นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหาร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS