วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก ฟังก์ชั่นฯ

แท็ก: ฟังก์ชั่นฯ

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมเปิด WATER STORE สาขาขอนแก่น

     มิติหุ้น-คุณอรุณศักดิ์ วงศกวีวิทย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)   และคุณพีระพงศ์ จรัสเลิศสุวรรณ   ผู้อำนวย การสายงานจัดหน่ายและการตลาด  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ในงานเปิดร้าน WATER STORE สาขาขอนแก่น และได้มอบเกียรติบัตร เพื่อรับรอง...

ฟังก์ชั่นฯ แสดงความยินดีตัวแทนจำหน่าย WATER STORE สู่จังหวัดน่าน

มิติหุ้น-คุณฑีฆา  ตรัยนานนท์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร เพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าร้านค้า WATER STORE สาขาจังหวัดน่านอย่างเป็นทางการ  ให้กับคุณทวีศักดิ์ ขัดเงางาม ในนาม ทีแอนด์เจ เครื่องกรองน้ำ...

ฟังก์ชั่นฯ ขยาย WATER STORE สาขาที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

มิติหุ้น - คุณอรุณศักดิ์ วงศ์กวีวิทย์  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE สาขาที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้า WATER STORE อย่างเป็นทางการให้กับบริษัท เค...

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมเปิดร้าน WATER STORE จังหวัดกาญจนบุรี

มิติหุ้น-คุณฑีฆา  ตรัยนานนท์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด พร้อมทีมงานฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE และมอบเกียรติบัตร ให้กับคุณพัชรา จันทร์ผึ้งสุข เพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านอนันต์เครื่องก...

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมยินดีกับตัวแทนจำหน่าย WATER STORE  จังหวัดอุบลฯ

มิติหุ้น - คุณฑีฆา  ตรัยนานนท์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE สาขาที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าร้านค้า WATER STORE อย่างเป็นทางการ  ให้กับคุณ ไพบ...

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมเปิดร้าน WATER STORE ประเทศกัมพูชา

มิติหุ้น-คุณอรุณศักดิ์ วงษ์กวีวิทย์ (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย)  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE สาขาที่ประเทศกัมพูชา และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าร้านค้า WATER STORE อย่างเป็นทางการ ของ GW...

ฟังก์ชั่นฯ  ส่งต่อความดีสู่สังคม

มิติหุ้น - ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารมอบชุดเครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเด็กเล่น รวมมูลค่า 20,000 บาท ให้กับโรงเรีย...

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมยินดีตัวแทนจำหน่าย WATER STORE ที่ สปป.ลาว

มิติหุ้น - ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองการเป็...

ฟังก์ชั่นฯ ร่วมยินดีกับดีลเลอร์ WATER STORE จังหวัดเชียงใหม่

ดร.วิกร ภูวพัชร์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงานฝ่ายจัดจำหน่ายและการตลาด  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร   ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดร้าน WATER STORE สาขาตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบเกียร...

ฟังก์ชั่นฯ เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ เตรียมพร้อมเป็นบริษัทจดทะเบียน

มิติหุ้น-ดร.นริศ  ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 4 จากซ้าย)  และ ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมความ...

ฟังก์ชั่นฯ เปิดอาคารสำนักงานใหญ่ เตรียมพร้อมเป็นบริษัทจดทะเบียน

มิติหุ้น - ดร.นริศ  ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท (ที่ 4 จากซ้าย)  และ ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมความ...

 ฟังก์ชั่นฯ มอบทุนการศึกษา

มิติหุ้น - ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา ในพิธีถวา...

ฟังก์ชั่นฯ ส่งต่อน้ำใจ

มิติหุ้น - ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร มอบเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์การศึกษา รวมมูลค่า 60,000 บาท  ให้กับไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อร่วมสนับสนุน...

ฟังก์ชั่นฯ สร้างรอยยิ้มสู่สังคม

มิติหุ้น - ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจร  เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร นำคณะทีมงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์  มอบเครื่องกรองน้ำ พร้อมเปลี่ยนไส้กรองเครื่องก...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS