วันจันทร์ 27 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

แท็ก: ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

TNITY” จัดประชุมผู้ถือหุ้น ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 2563 อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น

มิติหุ้น - บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY นำโดย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ   พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญและรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ในรอบปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS