วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์

แท็ก: ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์

TISCO กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบเงินช่วยสังคม 

มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบรายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (TISESG) รวมจำนวน 694,017.88 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และ สถาบันไ...

กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน

มิติหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2021 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่  2 จากการบริหาร ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กองทุน...

กองทุน “TISCOMS” บลจ.ทิสโก้ คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยม จาก Morningstar

มิติหุ้น - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020 จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS