วันพฤหัสบดี 30 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก มข.MOU 4 ฝ่าย ไทย-ญี่ปุ่น

แท็ก: มข.MOU 4 ฝ่าย ไทย-ญี่ปุ่น

มข.MOU 4 ฝ่าย ไทย-ญี่ปุ่น ใช้ STEAM Education สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมสู่การพ...

มิติหุ้น  -  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  กล่าวว่า  โครงการ “สร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา”   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในหลายมิติ  ประเด็นแรก คือเรื่องการบริการวิชาการแนวใหม่นำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒน...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS