หน้าแรก แท็ก มติครม.

แท็ก: มติครม.

ครม. ปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผล 3 ก.ค. ...

มิติหุ้น - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผลวันที่ 3 ก.ค. 67          น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีอัตราค่าโดยสา...

ครม. ไฟเขียวโครงการ PGS 11 วงเงิน 5 หมื่นล้าน ค้ำสินเชื่อ SMEs

มิติหุ้น - ครม. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ  PGS 11 วงเงิน 50,000 ล้านบาท         นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfol...

ครม. ไฟเขียว งบกลาง 1.22 แสนล้าน ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ

มิติหุ้น - “เผ่าภูมิ” เผย ครม. เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านบาทใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านกระทรวงการคลังจ่อเสนอมาตรการเพิ่มเติม นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 มิ.ย. 67) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเ...

รัฐบาล ยอมขาดดุลเพิ่มหนี้ปีงบ 68-71 ลุยแจกเงินดิจิทัล

มิติหุ้น - ครม.ไฟเขียว แผนการคลังระยะปานกลาง ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 ขาดดุลเพิ่มหนี้สาธารณะ ตั้งแต่ปีงบ 68-71 ลุยแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลาง ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 (ปีงบฯ 2568 - 2571) ตาม...

ครม. ทุ่ม 95 ล้าน ดัน Payment Platform ใช้ชำระเงินกลางของประเทศ

มิติหุ้น - มติครม. เห็นชอบกรอบงบประมาณ โครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) วงเงิน 95 ล้านบาท ใช้ชำระเงินกลางของประเทศ รองรับรูปแบบการเงินที่หลากหลาย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...

ครม. ไฟเขียว กฟภ. กู้ในปท. 3 พันล้าน ลงทุนระยะยาว 5 แผนงาน

มิติหุ้น - มติครม. เห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กู้เงินในประเทศวงเงิน 3,052 ล้านบาท ลงทุนแผนระยะยาวรวม 5 แผนงาน นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กู้เงินในประเทศวงเงิน 3,052 ล้านบาท เพื่อลงทุนในแผนงาน...

ครม.สัญจร ไฟเขียว EEC Visa 10 ปี หนุนต่างชาติลงทุนไทย

มิติหุ้น - นายกฯ เผย ครม. ไฟเขียว ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออก คลอด EEC Visa 10 ปี หนุนต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนในไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคตะวันออ...

ครม.ไฟเขียว วีซ่าฟรีถาวร นักท่องเที่ยว คาซัคสถาน

มิติหุ้น - มติ ครม. ไฟเขียว วีซ่าฟรีถาวร นักท่องเที่ยว คาซัคสถาน หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบ การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา...

ครม. เห็นชอบให้ กฟน. กู้เงินในประเทศ ลงทุน 6 แผนงาน วงเงิน 3.8 หมื่นล้าน

มิติหุ้น - ครม. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กู้เงินในประเทศ ลงทุนในแผนงานระยะยาวรวม 6 แผนงาน กรอบวงเงินรวม 38,900 ล้านบาท นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงิ...

ครม. เทงบฯ 155 ล้าน ดัน 9 โครงการภาคเหนือ

มิติหุ้น - ครม.สัญจร จ.พะเยา อนุมัติงบให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม 9 โครงการ วงเงิน 155 ล้านบาท          นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 จ.พะเยา ว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบการปฏิบัติราชการของ...

ครม. ไฟเขียว เว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโรงงาน

มิติหุ้น - ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม 2 ฉบับ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอน...

ครม. เห็นชอบให้วันที่ 12 เม.ย. 67 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

มิติหุ้น - นายกฯ เผย ครม. เห็นชอบ ให้วันที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์         นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (13 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดร...

ครม.สัญจร ระนอง อนุมัติงบ 6 จังหวัด 13 โครงการ รวม 350 ล้าน

มิติหุ้น - นายกฯ แถลงผลประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.ระนอง ที่ประชุมอนุมัติงบ 6 จังหวัด รวม 13 โครงการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท         นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร จ.ระนอง ว่า ที่ประชุมได้มีม...

ครม. ลดภาษีสุราพื้นบ้านเหลือ 0%

มิติหุ้น - นายกฯเศรษฐา เผยมติครม. ลดภาษีสุราพื้นบ้านเหลือ 0% ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจในประเทศ         นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. ได้พิจารณาเรื่องการกระตุ้น การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในประเทศ จึงมีการปรับโครงสร...

ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย-จีน ถาวร เริ่ม 1 มี.ค.นี้

มิติหุ้น - นายกฯเศรษฐา เผยยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยว ไทย-จีนถาวร เริ่ม 1 มี.ค. 2567 หลังมาตรการฟรีวีซ่าหมดอายุสิ้นเดือน ก.พ.นี้         นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า หลังจากรัฐบาลได้มี มติครม. เห็นชอบมาตรการยกเว้นวีซ่าประเทศจีน เพื่อดึงด...

สรรพากร ขยายระยะเวลามาตรการภาษีหนุนการบริจาค กสศ.

มิติหุ้น - กรมสรรพากร ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ออกไปอีก 5 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรั...

ครม.เทงบ 4,900 ล้าน ออก 3 มาตรการแก้หนี้

มิติหุ้น - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ วงเงินงบประมาณ 4,900 ล้านบาท ผ่าน 3 มาตรการ         นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ วงเงินงบประมาณ 4,900 ล้านบาท เพื่อดำเนินกา...

เฮ! ครม. เว้นค่าทางด่วนปีใหม่ ยาว 7 วัน

มิติหุ้น - ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง หมายเลข 7 และ 9          นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ว่า ที่ประชุม เห็นชอบการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพ...

ครม. ไฟเขียว “ฟรีวีซ่าญี่ปุ่น” ระยะเวลา 30 วันเข้าไทย ช่วงปี 2567 – 2569

มิติหุ้น - ครม. เห็นชอบ ฟรีวีซ่า ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางสัญชาติญี่ปุ่น ติดต่อธุรกิจระยะสั้น ได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ         นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ “ฟรีวีซ่า” ให้...

ค่าแรงยังไม่ขึ้น! กระทรวงแรงงานดึงกลับไปดูใหม่ คาดสรุปก่อนสิ้นปี

มิติหุ้น - กระทรวงแรงงาน ดึงกลับไปดูใหม่ รายละเอียดปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ คาดสรุปก่อนสิ้นปี 2566         นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (12 ธ.ค. 66) ได้รับทราบมติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 หรือ บอร์ดไตรภาคี ที่เห็นชอบการปรับอัตราค่...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS