วันจันทร์ 26 กันยายน 2022
หน้าแรก แท็ก มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย

แท็ก: มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย

ไทยพาณิชย์ร่วมส่งความห่วงใยและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยสปป.ลาวส่งมอบเงินบริจาค...

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่จากการชำรุดของสันเขื่อน ในแขวงอัตตะปือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งความห่วงใยและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บร...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS