วันอังคาร 27 กันยายน 2022
หน้าแรก แท็ก มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

แท็ก: มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ บริจาคสมทบกองทุน “ศิริราชรักษภ...

มิติหุ้น - รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท จาก พญ. ภาวิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมกา...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS