หน้าแรก แท็ก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

แท็ก: มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้”

มิติหุ้น  -  รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้ รวมมูลค่า 950,000 บาท จากนางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับศูนย์การแพทย์สมเด็จพ...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบเงินคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

มิติหุ้น - ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนโครงการมองโลกใส แม้วัยสูง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้สูงวัยที่ขาด...

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ...

มิติหุ้น - นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิต ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสมปราบ อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง, อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จัง...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วย

มิติหุ้น - ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รับมอบเครื่องช่วยฟัง รวมมูลค่า 450,000 บาท จากการระดมเงินบริจาคผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน สำหรับมอบแก่ผู้ป่วยของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง

มิติหุ้น - นายแพทย์ชินวัฒน์ ชัยนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ใช้ รวมมูลค่า 750,000 บาท จากนางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับมอบให้ครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เพื่...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” มอบหมอนเอนกประสงค์เพื่อผู้ป่วยติดเตียง

มิติหุ้น - นางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบหมอนเอนกประสงค์สำหรับนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งระดมเงินบริจาคในการจัดซื้อผ่าน www.taejai.com และจากการแลกคะแนนผ่าน Kbank รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,785 บาท โดยมีนายแพทย์ชาญฤทธิ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ รองผู้อำนวยการกลุ...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทร...

มิติหุ้น - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน รวมมูลค่า 1,200,000 บาท จากนางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หล...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคแก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิก...

มิติหุ้น  -  นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับก...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญชวนทำบุญผ่าน Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2”

มิติหุ้น   -  มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญผ่านการซื้อ Line Sticker “น้องหนึ่ง OFL V2” ราคา 69 บาท (จำนวน 24 แบบ) เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน พิเศษสามารถพิมพ์ชื่อลงบน LINE Sticker ได้ โดยรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม ตามโครงการใ...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบทุน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มิติหุ้น  -  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สำหรับเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2564 แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤต...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ค...

มิติหุ้น - มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการข...

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ค...

มิติหุ้น -  มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการ...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงิน 1,000,000 บาทสนับสนุนสร้าง ICU สนาม โรงพย...

มิติหุ้น - นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสนับสนุนการจัดสร้าง ICU สนาม สำหรับรองรับการรักษากลุ่มผู้ป่วยหนักโรคโควิด-19 และมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน สำหรับผู้ป่วย...

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบหมอนผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม

มิติหุ้น - พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบหมอนผ้าห่ม จำนวน 140 ผืน จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ซึ่งมูลนิธิฯ รณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อผ้าห่ม สำหรับมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใช้ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก...

มูลนิธิหนึ่งคนใ​ห้ หลายคนรับ มอบเงินบริจาค

มิติหุ้น - มิติหุ้น - ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ศิริราชมูลนิธิ สำหรับนำไปใช้ในโครงการ “ม...

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ สนับสนุนโรงทาน 10 วัด ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีว...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS