หน้าแรก แท็ก มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร

แท็ก: มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเ...

มิติหุ้น  -  มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาจำนวน 178 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจาก 17 โรงเรียน  เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี โดยเป็นการดำเนินการผ่านมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50   พร้อมกันนี้...

มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษา สร้างโอกาสให้เยาวชนเรียนดี ผ่านมูลนิธิเกี...

มิติหุ้น   -   มูลนิธิเกียรตินาคินภัทร มอบทุนการศึกษาจำนวน 200 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ให้แก่นักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจาก 26 โรงเรียน และ 2 มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 50 ทั้งนี้ โดยเป็นการดำเนินการผ่านมูลนิธิเก...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS