วันศุกร์ 7 ตุลาคม 2022
หน้าแรก แท็ก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์

แท็ก: มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สนับสนุนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ บริจาคต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8

นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ประเทศไทย (ขวาสุด) มอบเงินสนับสนุนประจำปีพร้อมสิ่งจำเป็นให้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 เพื่อช่วยเหลือเด็กใ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS