วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2022
หน้าแรก แท็ก ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร

แท็ก: ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU สำนักงานอัยการสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมู...

มิติหุ้น  -  ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยมานัส รัตนนาคะ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับสำนักงานอัยการ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน

มิติหุ้น - ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ต้อนรับคณะเยี่ยมชม โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS