วันจันทร์ 26 กันยายน 2022
หน้าแรก แท็ก ร ซีไอเอ็มบี ไทย

แท็ก: ร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขยายระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากพิเศษ  ฝากประจำ  7 เดือน ดอกเบี้...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขยายระยะเวลาโปรแกรมเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.95% ต่อปี และพิเศษสำหรับลูกค้า CIMB Preferred และ CIMB Private Banking ดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป และจะเปิดรับฝากจนกว่าจะมียอดเงินฝากรวมของโครงการครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดไว้ ทั้งนี้ จากที...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS