หน้าแรก แท็ก วิชิต สุรพงษ์ชัย

แท็ก: วิชิต สุรพงษ์ชัย

# SCB (มิติหุ้น)  แจ้งตลท.บอร์ดมีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม แทน ̶...

# SCB (มิติหุ้น)  แจ้งตลท.บอร์ดมีมติแต่งตั้ง พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป และในการประชุมคราวเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท อีกตำแหน...

ธนาคารไทยพาณิชย์แต่งตั้งนายกกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เข้าดำรงตำแหน่งนายกกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่ 5 เมษ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS