หน้าแรก แท็ก วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แท็ก: วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความ...

มิติหุ้น  -  อนนต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมการอิสระ  พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ ผศ.ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)  มหาวิทยาลัย...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS