หน้าแรก แท็ก วิธีการ

แท็ก: วิธีการ

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปีของ บจ. ที่ไม่ส่งงบการเงินประจำปี...

ก.ล.ต. ออกประกาศแก้ไขเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ใช้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ตามงบการเงินที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. ล่าสุดในการคำนวนค่าธรรมเนียมเพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine**...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS