หน้าแรก แท็ก สุเมธ ตันติเวชกุล

แท็ก: สุเมธ ตันติเวชกุล

STECH รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

มิติหุ้น - นายวัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (STECH) รับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดธุรกิจยั่งยืนสืบสานจรรยาบรรณจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรก...

PTG แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำ...

มิติหุ้น - บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ภายใต้ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือ ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย รางวัลในกลุ่ม...

PTT จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด...

มิติหุ้น - ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 12  (ประจำปี 2563 – 2565) ภายใต้แนวคิด “รักษ์น้ำ ป่า ดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟื้นถิ่น ยั่งยืน”  ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรร่วมจัด  ได้แก่ มูล...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS