วันพุธ 22 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก เทคโนโลยีสีเขียว

แท็ก: เทคโนโลยีสีเขียว

TWPC สนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียว 

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดง...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS