วันศุกร์ 31 มีนาคม 2023
หน้าแรก แท็ก เนาวรัตน์ จันทวานิช

แท็ก: เนาวรัตน์ จันทวานิช

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ  

มิติหุ้น - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร ซึ่งดูแลงานฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็น...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS