หน้าแรก แท็ก โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

แท็ก: โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี

DITTO จ่อขายหุ้น PP รองรับการลงทุนใน “โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี”

มิติหุ้น - บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) แจ้งตลท.ว่า บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 395.59 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 791.19 ล้านหุ้น จากเดิม 307.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 615.99 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล, การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) อีกทั้ง บ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS